× "Polityce Prywatności".
myLekarze.pl

(np. Ortopeda Częstochowa lub Jan Kowalski)

DOTACJE NA INNOWACJE – IWESTUJEMY
W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

Tytuł ‘Stworzenie platformy e-usługowej docel.pl umożliwiającej e-rezerwację usług’

Nazwa Beneficjenta: NET 123 SP.ZO.O.
Wartość projektu: 960 000,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 647 332,80 PLN
Okres realizacji: 01/04/2010 – 30/09/2011

PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Partnerzy:
lekarz lekarz kliniki EASY.LV
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka działanie 8.1